Vijf snelle tips voor het scanbaar maken van je webteksten

Je weet vast al dat iemand in een luttele 10 seconden beslist of hij jouw site de moeite waard vindt. Hij wil gelijk weten of hij op het juiste (web)adres is.

En een grijze brij is niet wat hij zoekt. Nee, hij zoekt een oplossing voor zijn probleem. Hij wil gelijk weten wat zijn volgende stap is.

Want voor jou 10 anderen. (OMG, wat klinkt dat vreselijk! Maar het is echt zo, want ook in jouw branche is de concurrentie waarschijnlijk groot. Zeker in deze economisch barre tijden.) Als hij denkt: ‘O, die tekst ziet er onleesbaar uit, ik zie niet direct of dit over mij gaat’, klikt hij weg naar een andere site.

Je moet natuurlijk schrijven over waar je bezoeker naar op zoek is

Je moet hem als het ware in een warme kamer ontvangen, zijn jas aanpakken en zeggen: ‘Ik weet wie jij bent, ik weet waar je mee zit. En ik kan je helpen.’

Maar als je dat allemaal hebt opgeschreven, moet je er ook voor zorgen dat je tekst er leesbaar uitziet. Je moet ervoor zorgen dat je bezoeker direct ziet dat de tekst over hem gaat. Dat de tekst gaat over waar hij mee worstelt.

Dat doe je door je tekst zo te structureren dat je bezoeker de tekst eenvoudig en snel kan scannen. Ik ga je hier 5 snelle tips geven voor het scanbaar maken van de pagina’s op je website.

Snelle tip 1. Bouw een omgekeerde piramide

Kijk je webteksten eens door. Wat ziet je bezoeker op zijn scherm? Wat staat er boven de vouw? Moet je bezoeker scrollen om de belangrijkste informatie te lezen? Is je antwoord op de laatste vraag ‘ja’? Lees deze tip dan extra zorgvuldig.

De meeste mensen hebben zo leren schrijven: eerst de inleiding en de probleemstelling, dan het betoog en op het allerlaatst de conclusie.

Journalisten doen het anders. Zij beginnen hun teksten vaak met de conclusie, geven dan ondersteunende informatie en eindigen met de achtergrond en technische details. Lezers besluiten zelf of ze het hele artikel lezen. Of slechts de koppen snellen.

Op het web schrijf je ook zo. Maak dus meteen je punt. Vertel gelijk welk voordeel wacht bij het lezen van de tekst. Elke lezer vraagt zich af: waarom zou ik dit lezen? Geef je lezer daarom een onweerlegbaar argument om je tekst helemaal te lezen. Bv. je geweldige aanbieding of de voordelen van jouw webapplicatie voor het MKB. Je eindigt met de minst belangrijke informatie, zoals tijd en plaats, technische aspecten, etc.

Dus:

 • Schrijf als een journalist.
 • Begin met de conclusie. Schrijf direct op waar het over gaat.
 • Eindig met de details.

Lees hier nog meer over de omgekeerde piramide

Snelle tip 2. Chunk!

Een manier om je teksten scanbaar te maken is door ze goed te structureren. In een goed gestructureerde tekst staat alle informatie in een logische volgorde. Je kunt dit doen door je tekst in alinea’s in te delen.

Wat is een alinea? Een alinea vormt een afgeronde eenheid. Een goede alinea bestaat uit een aantal zinnen die allemaal over hetzelfde gaan. Meestal zijn de zinnen niet gelijkwaardig aan elkaar: één van de zinnen is de belangrijkste. Dat is de kernzin.

De kernzin staat meestal aan het begin van een alinea, soms aan het einde. De beste plek is aan het begin van een alinea. Want hoe eerder de lezer de belangrijkste informatie ziet, hoe sneller hij de opbouw van de tekst begrijpt. En hoe groter de kans dat hij de tekst ook echt leest.

Lees je tekst daarom nog eens door. En vraag jezelf af: kan ik bepaalde zinnen groeperen in een alinea. Doe dat dan!

Dus:

 • Structureer je tekst met alinea’s. Als je de tekst opdeelt in alinea’s, ziet het er overzichtelijker uit.
 • Zet witregels tussen de alinea’s.
 • Houd de alinea’s kort. Max. 5 à 6 zinnen. Max. 50 woorden.

Lees hier waarom alinea’s echte netwerktijgers zijn

Snelle tip 3. Schrijf kort & bondig

Nu heb je je teksten zo geknipt en geplakt, dat de belangrijkste informatie boven aan de pagina’s staat. En je tekst is nu verdeeld in alinea’s. Heel goed. Dan vraag ik je nu te kijken naar de lengte van de zinnen.

Sommige mensen gaan zodra ze schrijven ineens heel omslachtig formuleren. Ze strooien overdadig met dubbele woorden als ware het suikergoed. Ze schrijven dan zinnen en woorden zoals:

– De deelnemers wisselen ervaringen met elkaar uit.
– Deze ontwikkeling zal zich in de toekomst voortzetten.
– Ik ben in staat dit project te kunnen uitvoeren.
– Wij zorgen voor een zo optimaal mogelijk eindresultaat.
– De aanwezige bezoekers doen praktische ervaring op.

Bekijk nu heel kritisch je tekst. Is elk woord dat er staat echt noodzakelijk? Vaak kun je veel korter formuleren en verandert er niets aan de strekking. De omslachtige zinnen van hierboven kun je zo herschrijven:

– De deelnemers wisselen ervaringen uit.
– Deze ontwikkeling zet door.
– Ik kan dit project uitvoeren.
– Wij zorgen voor een optimaal resultaat.
– De bezoekers doen ervaring op.

Zo worden je zinnen een stuk korter en lezen ze een stuk sneller.

Dus:

 • Schrap alle overbodige woorden.
 • Maak je zinnen niet langer dan circa 12 woorden, zoals deze zin.

Snelle tip 4. Gebruik je kop

Kopjes in je tekst leiden je lezer als een kompas over je webpagina. Hij kan zo de pagina in 1 oogopslag scannen. Door alleen de kopjes te lezen, weet hij al waar het over gaat. Niet alleen de alinea’s krijgen een kopje; ook de webpagina zelf krijgt een titel.

Schrijf koppen die de lading van de alinea en de pagina dekken. Zorg er ook voor dat ze nieuwsgierigheid oproepen bij de lezer.

Dus:

 • Schrijf aantrekkelijke koppen.
 • Maak de koppen vet of gebruik een opvallende kleur.

Lees hier nog meer over hoe je aantrekkelijke koppen schrijft

Snelle tip 5. Maak lijstjes

De allerlaatste tip! (Het viel best mee, toch? Dit is de snelste tip. We zijn bijna klaar.)

Werp nu een laatste blik op je tekst. Misschien gebruik je op sommige plaatsen een opsomming in de tekst. Maak je tekst extra overzichtelijk door de opsomming in een lijstje te zetten.

Deze zin:

Tijdens dit gesprek praten we over jou en je bedrijf, en hoe jij meer klanten kunt krijgen door effectieve copywriting, bepalen we je volgende stappen en bespreken we hoe ik je daarbij kan helpen.

kun je heel goed in een opsomming zetten:

Tijdens dit gesprek:

– praten we over jou en je bedrijf, en hoe jij meer klanten kunt krijgen door effectieve copywriting,
– bepalen we je volgende stappen
– en bespreken we hoe ik je daarbij kan helpen.

Dus:

 • Maak opsommingen (genummerd of ongenummerd).
 • Beperk je tot 4 / 5 bullets.

Recente blogartikelen

Over Els Brouwer

Els BrouwerDoet sinds 2007 aan online copywriting en contentmarketing, samen met ondernemers. Helpt graag, maar heeft wel een mening. Wars van goeroes en nuchter as a dodo.